tel. 222 692 092

Funkcje systemu

Idealne rozwiązanie dla multi-inspektorów oraz firm zajmujących się ochroną danych osobowych pozwalające na prowadzenie wielu pomiotów w jednym panelu.

Dostęp użytkowników do funkcjonalności systemu dostosowany do nadanych ról i uprawnień.

Tworzenie struktury organizacyjnej pozwalające na przypisanie komórek organizacyjnych oraz użytkowników.

Możliwy dostęp do systemu dla każdego pracownika.

Prowadzenie Rejestru Kategorii Czynności oraz Rejestru Czynności Przetwarzania

Formularze zgłaszania naruszeń oraz prowadzenie rejestrów naruszeń

Bezpośrednia komunikacja z IOD dla użytkowników systemu

Tworzenie szablonów dokumentów

Informacje o audytach, kontrolach i wdrożeniach w jednym miejscu

Kalendarz wydarzeń i prowadzonych działań dla IOD

Tworzenie raportów

Tworzenie struktury organizacyjnej

Wprowadź do systemu strukturę Twojej organizacji, przypisz pracowników do struktury i nadaj odpowiednie uprawnienia dla użytkowników systemu (np. IOD, ASI, HR, stanowiska kierownicze, pracownik).

Wykaz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych

Wskaż zakres stosowanych środków wykazując bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

Prowadzenie rejestrów

Rejestry naruszeń, czynności i kategorii czynności przetwarzania, umów powierzenia, nadanych upoważnień oraz inne dostępne w jednym miejscu dla upoważnionych przez Administratora systemu pracowników.

Rejestr czynności przetwarzania oraz Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Organizuj prowadzenie rejestrów centralnie lub w danej komórce organizacyjnej w zależności od potrzeb Twojej organizacji.

Zgłaszanie naruszeń

Przyjmowanie, obsługa i rejestrowanie naruszeń w oparciu o systemowe rozwiązanie. Udostępnij pracownikom formularz pozwalający na sprawne zgłaszanie ich zgłaszanie.

Dokumentacja ODO

Dokumenty i procedury dostępne dla pracowników w jednym miejscu. Zamieszczaj najnowsze dokumenty tak aby wszyscy w organizacji mieli do nich bieżący dostęp.

Umów się na prezentację systemu.