tel. 728 933 894

Struktura systemu

Konto administratora danych

Konto przeznaczone dla podmiotu samodzielnie zajmującego się nadzorem i zarządzaniem ochroną danych pozwalające na przypisanie do organizacji IOD, posiadające pełną funkcjonalność systemową.

Konto multi-inspektora lub podmiotu świadczącego usługi ochrony danych osobowych

Konto dające dostęp do dwóch warstw systemu - Panelu Administratora Systemu oraz Panel Podmiotu.

Warstwa I – PANEL ADMINISTRATORA

Podstawowe funkcjonalności:

1

Prezentacja informacji o wszystkich działaniach użytkowników systemu w prowadzonych przez Nas podmiotach na ekranie głównym.

2

Dodawanie podmiotów obsługiwanych w ramach zewnętrznej usługi;

3

Dodawanie IOD oraz przydzielanie uprawnień do prowadzenia wskazanych przez administratora systemu podmiotów;

4

Tworzenie szablonów dokumentów dla wskazanych sektorów oraz branż

5

Informacje o prowadzonych audytach, wdrożeniach oraz kontrolach we wszystkich podmiotach

Warstwa II – PANEL PODMIOTU

Podstawowe funkcjonalności:

1

Prezentacja informacji o konkretnym podmiocie oraz działaniach użytkowników systemu w ramach na ekranie głównym.

2

Tworzenie struktury organizacyjnej podmiotu wraz z komórkami organizacyjnymi oraz użytkownikami systemu.

3

Informacje o prowadzonych audytach, wdrożeniach oraz kontrolach w podmiocie;

4

Dostęp do wszystkich rejestrów oraz dokumentacji wskazanego podmiotu.

panel-podmiotu